ORSÁG, Petr. Mikropáskové vazební směrové a hybridní členy - laboratorní úloha [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25411. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jiří Svačina.
Uložit do Citace PRO