POVALAČ, Karel. Metody kompenzace nesymetrií kvadraturního demodulátoru [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25415. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Roman Maršálek.
Uložit do Citace PRO