SRDÍNKO, Milan. Model systému UMTS [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25418. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Stanislav Hanus.
Uložit do Citace PRO