SKLÁDANÝ, Vojtěch. Technologie IEEE802.15.4, ZigBee a příklady jejích aplikací [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25420. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Michal Kováč.
Uložit do Citace PRO