ROUBAL, Zdeněk. Termostat piezoelektrické krystalové jednotky [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25423. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Miroslav Kasal.
Uložit do Citace PRO