ŠEVČÍK, Martin. Modelování vlastností modelu HVS v Matlabu [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25424. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Tomáš Kratochvíl.
Uložit do Citace PRO