WILDER, Roman. Optimalizace antén na EBG substrátech tzv. kolonií mravenců [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25434. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jiří Horák.
Uložit do Citace PRO