ZDRÁHAL, Roman. Planární antény se speciálními krycími vrstvami [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25435. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jiří Horák.
Uložit do Citace PRO