ZVOLENSKÝ, Tomáš. Modelování mikrovlnných rezonátorů z metamateriálů [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25440. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Zbyněk Raida.
Uložit do Citace PRO