ZMĚLÍKOVÁ, Renáta. Návrh způsobu financování podnikatelského záměru [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25441. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Mária Režňáková.
Uložit do Citace PRO