VÝBORNÝ, Jiří. Bezdrátové zabezpečovací zařízení [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25445. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jan Prokopec.
Uložit do Citace PRO