KUDRNA, Jan. Predikce na kapitálových trzích [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25446. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Petr Dostál.
Uložit do Citace PRO