ONDRŮJOVÁ, Lenka. Vliv firemní kultury na výkonnost pracovníků ve společnosti [online]. Brno, 2007 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25450. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jiří Pokorný.
Uložit do Citace PRO