MOTLOVÁ, Jana. Návrh na zlepšení finanční situace firmy [online]. Brno, 2007 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25452. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Tomáš Heralecký.
Uložit do Citace PRO