FREJKOVÁ, Daniela. Finanční strategie společnosti [online]. Brno, 2007 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25463. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Ivana Groligová.

Uložit do Citace PRO