BÁBÍKOVÁ, Kristýna. Sponzoring jako prostředek efektivní komunikace [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25469. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Iveta Šimberová.
Uložit do Citace PRO