GAZUROVÁ, Anna. Návrh strategie na zlepšení systému nástupní praxe firmy [online]. Brno, 2007 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25478. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Thaddeus Mallya.
Uložit do Citace PRO