HÝBLOVÁ, Barbora. Problematika penzijního připojištění pracovníků společnosti Alca plast s.r.o [online]. Brno, 2007 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25480. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Dana Martinovičová.
Uložit do Citace PRO