KARLÍK, Jan. Studie výrobní logistiky ve vybraném podniku [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25493. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Marie Jurová.
Uložit do Citace PRO