MOCEK, Jurij. Létající robot pro geofyzikální účely [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25509. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Simeon Simeonov.

Uložit do Citace PRO