HROUZKOVÁ, Andrea. Optimalizace teploty tváření ložisek za poloohřevu [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2551. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Pavel Doležal.

Uložit do Citace PRO