CHALOUPKA, Roman. Srovnání senzorů pro měření teploty [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25515. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Martin Bilík.

Uložit do Citace PRO