NEŠPOR, Vít. Dvousouřadnicový NC stůl pro frézovací centra s hydraulickým upínačem [online]. Brno, 2013 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25526. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Zdeněk Kolíbal.

Uložit do Citace PRO