CAGAŠ, Radek. Analýza teplotních deformací plastového dílu pomocí optické digitalizace [online]. Brno, 2013 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25528. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Aneta Zatočilová.

Uložit do Citace PRO