HALAMOVÁ, Kateřina. Řízení rizik firmy za použití nástrojů analýzy dat [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25541. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Jiří Kříž.
Uložit do Citace PRO