KRÁČMAROVÁ, Hana. Hodnocení komunikace se zahraničními zákazníky firmy TEMPISH s.r.o. s možnými návrhy na zlepšení [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25543. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Lenka Černohorská.
Uložit do Citace PRO