SKOPALOVÁ, Michaela. Marketingový výzkum [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25551. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Iveta Šimberová.
Uložit do Citace PRO