PROKOPOVÁ, Jana. Podnikatelský záměr založení penzionu [online]. Brno, 2007 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25552. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Petr Mandelík.
Uložit do Citace PRO