SVOBODA, Pavel. Spokojenost zákazníka [online]. Brno, 2007 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25554. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce František Bartes.
Uložit do Citace PRO