PALEČEK, Emil. Finanční strategie společnosti [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25558. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Ivana Groligová.
Uložit do Citace PRO