KAPOUNOVÁ, Petra. Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Brno - venkov [online]. Brno, 2007 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25567. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Luděk Mikulec.

Uložit do Citace PRO