LOKVENC, Martin. Studium biokeramických materiálů pro dentální aplikace [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25576. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Lenka Novotná.

Uložit do Citace PRO