KOPÁČ, Martin. Podnikatelský záměr na založení firmy [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25580. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Fabian Khateb.

Uložit do Citace PRO