DOSEDĚLOVÁ, Iva. Controllingový systém podniku [online]. Brno, 2007 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25595. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Romana Čižinská.
Uložit do Citace PRO