SOUDEK, Ondřej. Biomasa v systémech zásobování teplem měst a obcí - I [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2561. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Vítězslav Máša.
Uložit do Citace PRO