BERTELOVÁ, Sandra. Podnikatelský záměr - rozšíření Hostelu u Minoritů [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25623. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jaroslav Rompotl.
Uložit do Citace PRO