KOVÁŘOVÁ, Klára. Měření rozložení ekvivalentu suché hmoty buňky kvantitativním fázovým kontrastem koherencí řízeného holografického mikroskopu [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25626. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Aneta Křížová.
Uložit do Citace PRO