DAMBORSKÝ, Pavel. Studium mikrobiální degradace materiálů na bázi polykaprolaktonu [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25627. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Soňa Hermanová.
Uložit do Citace PRO