KALÁBOVÁ, Jana. Studium antimikrobiálního účinku vybraných druhů koření [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25628. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Stanislava Voběrková.
Uložit do Citace PRO