VAŇATKA, Marek. Magnetické multivrstvy pro aplikace ve spintronice [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25635. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Michal Urbánek.

Uložit do Citace PRO