VOŇKA, Jakub. Návrh a ověření nízkoteplotní části UHV - STM mikroskopu [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25642. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Urban.
Uložit do Citace PRO