KONEČNÁ, Andrea. Detekce lokalizovaných povrchových plazmonů na kovových nanostrukturách [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25644. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Radek Kalousek.
Uložit do Citace PRO