BERÁNEK, Jiří. Povrchové plazmonové rezonance na koloidních nanočásticích [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25646. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Tomáš Šikola.
Uložit do Citace PRO