HRTOŇ, Martin. Modelování šíření povrchových plazmonů v grafenu [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25647. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Radek Kalousek.
Uložit do Citace PRO