NĚMČÍK, David. Hodnocení finanční pozice a výkonnosti podnikatelského subjektu a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25649. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Michaela Beranová.
Uložit do Citace PRO