KONOPKOVÁ, Jiřina. Strategie rozvoje podniku [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25671. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jiří Koleňák.
Uložit do Citace PRO