MIKEŠ, David. Návrh výroby řetězového kola s využitím nekonvenčních metod obrábění [online]. Brno, 2013 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25684. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jaromír Dvořák.

Uložit do Citace PRO