ČERNOŠEK, Martin. Elektrický pohon motocyklu [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25690. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Zdeněk Kaplan.
Uložit do Citace PRO