CHRÁST, Ondřej. Pevnostní výpočet výměníku tepla [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25705. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Richard Nekvasil.
Uložit do Citace PRO