ŠENKÝŘ, Miroslav. Návrh referenčních modelů kluzáku L23 Blaník [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25707. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Tomáš Urík.
Uložit do Citace PRO